ქარხნის შესახებ

ქარხნის შესახებ

საქართველოს შპალ-საჟღენთი ქარხანა ფუნქციონირებს 2003 წლიდან. 2005 წელს განხორციელდა ქარხნის მთლიანი რეკონსტრუქცია, ქარხანა გადაიარაღდა ახალი ტექნოლოგიური დანადგარებით რომელიც უშვებს წნევის ქვეშ მოხარშულ, გაჟღენთილ შპალებს ევრო სტანდარტებისა და სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით.

 საქართველოს რკინიგზის მიერ 2006 - 2009 წლებში გამოყენებული შპალების 95% მიწოდებული იქნა ჩვენი ქარხნის მიერ.

ქარხანა წარმატებულად მონაწილეობდა სხვა და სხვა ტენდერებში.